OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností MStechnology a kupujícím.

Prodávající:
společnost MStechnology.


Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.Platební podmínky (nejsme plátci DPH)

- dobírkou - cenu zboží uhradíte při dodání zboží
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena ve splatnosti, prodávajíci může objednávku stornovat


Ceny jsou smluvní


Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek uživání, nejlépe nerozbalené. Pokud si kupujicí nevyzvedne zboží do 7 dnů  od odesláného emailu, že je zboží připraveno k vyzvednutí a nebude prodávajícího informovat o pozdějším odběru, bude objednávka zrušena.

Reklamační řád

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta a to 24 měsíců.

Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, resp. zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění.

Za vady vzniklé přepravcem (Česká pošta) neručíme.

O reklamaci nás informujte písemně či emailem. Do zásilky vložte vyjádření (podrobný popis závady, jak závada vznikla, přiložte doklad o koupi zboží).

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním a na vady vzniklé špatným používáním.


Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše společnost MStechnology respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Vizochrana osobních dat.

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Kupující je tedy povinen si vyzvednout objednané zboží ve stanovené lhůtě od doručovací služby (české pošty, atd. ), neučiní-li tak, budou kupujícímu účtovány vynaložené náklady na přepravné a balné (prostřednictvím e-mailové upomínky), pakliže tuto částku kupující neuhradí, bude mu účtováno smluvní penále ve výši 1% z této částky za každý započatý den z prodlení. Proto doporučujeme vždy zvážit, zda-li je objednané zboží chtěné a máte možnost si jej ve stanovené lhůtě vyzvednout. Pokud kupující po odeslání zásilky zjistí, že objednal jiné zboží, než původně požadoval, je možné po vyzvednutí této zásilky a dohodě (vždy pouze telefonické nebo emailové) zásilku zaslat zpět a vybrat si zboží nové.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.